BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Zarządzenie Burmistrz Białej Piskiej w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała Piska wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2019 rok

2020-04-10 09:28 - Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Burmistrz Białej Piskiej w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała Piska wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2019 rok

Przejdź do wiadomości