BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała RIO w Olsztynie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Białej Piskiej sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Biała Piska za 2019 rok

2020-04-10 09:23 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała RIO w Olsztynie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Białej Piskiej sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Biała Piska za 2019 rok

Przejdź do wiadomości