BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w Gminie Biała Piska

2020-03-11 15:22 - Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w Gminie Biała Piska

Przejdź do wiadomości