BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zmiany dla wiadomości

Zarządzenie w sprawie wyboru oferty zadania publicznego w zakresie "Kultura fizyczna w 2020 r."

2020-01-22 16:17 - Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie w sprawie wyboru oferty zadania publicznego w zakresie "Kultura fizyczna w 2020 r."

Przejdź do wiadomości