BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zmiany dla wiadomości

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Białej Piskiej - zarządzone za dzień 22 marca 2020 r.

2020-01-20 09:20 - Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Białej Piskiej

Przejdź do wiadomości