BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zmiany dla wiadomości

Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do roztrzygniecia ofert zadania "Kultura fizyczna w 2020 roku"

2020-01-13 10:12 - Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do roztrzygniecia ofert zadania "Kultura fizyczna w 2020 roku"

Przejdź do wiadomości