BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zmiany dla wiadomości

Zawiadomienie o zwołaniu zebrania wiejskiego w celu wyboru Sołtysa Sołectwa Lipińskie oraz Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Kożuchy Małe

2020-01-13 07:43 - Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o zwołaniu zebrania wiejskiego w celu wyboru Sołtysa Sołectwa Lipińskie oraz Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Kożuchy Małe

Przejdź do wiadomości