BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zmiany dla wiadomości

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania "Kultura fizyczna w 2020 roku"

2019-12-23 14:09 - Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania "Kultura fizyczna w 2020 roku"

Przejdź do wiadomości