BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zmiany dla wiadomości

Zarządzenie w sprawie powołania komisji do zaopiniowania oferty złożonej przez OSP Skarżyn z pominięciem otwartego konkursu ofert

2019-11-05 11:41 - Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie w sprawie powołania komisji do zaopiniowania oferty złożonej przez OSP Skarżyn z pominięciem otwartego konkursu ofert

Przejdź do wiadomości