BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zmiany dla wiadomości

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze podisnpektora w Referacie Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Inwestycji

2019-10-25 12:39 - Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze podisnpektora w Referacie Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Inwestycji

Przejdź do wiadomości