BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zmiany dla wiadomości

Informacja o złożeniu oferty w trybie pozakonkursowym na realizację zadania publicznego pod tytułem: "Ratownictwo i ochrona ludności"

2019-10-25 09:18 - Dodanie nowej wiadomości: Informacja o złożeniu oferty w trybie pozakonkursowym na realizację zadania publicznego pod tytułem: "Ratownictwo i ochrona ludności"

Przejdź do wiadomości