BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zmiany dla wiadomości

Dotyczy: zapytania ofertowego „Dostawa słomy w sezonie grzewczym 2019/2020 dla Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białej Piskiej”

2019-08-13 13:23 - Dodanie nowej wiadomości: Dotyczy: zapytania ofertowego „Dostawa słomy w sezonie grzewczym 2019/2020 dla Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białej Piskiej”

Przejdź do wiadomości