BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zmiany dla wiadomości

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Inwestycji

2019-07-29 14:35 - Dodanie nowej wiadomości: Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Inwestycji

Przejdź do wiadomości