BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zmiany dla wiadomości

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze podisnpektora ds. dowodów osobistych i ewidencji ludności w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej

2019-07-03 12:34 - Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze podisnpektora ds. dowodów osobistych i ewidencji ludności w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej

Przejdź do wiadomości