BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zmiany dla wiadomości

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. dowodów osobistych i ewidencji ludności

2019-07-02 07:39 - Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. dowodów osobistych i ewidencji ludności

Przejdź do wiadomości