BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zmiany dla wiadomości

Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2019-07-01 09:13 - Dodanie nowej wiadomości: Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Przejdź do wiadomości