BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zmiany dla wiadomości

Informacja o wyniku otwartego konkursu ofert w sprawie wyboru Operatora Konkursu na wsparcie zadania "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" w ramach regrantingu w 2019 r.

2019-06-28 12:56 - Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyniku otwartego konkursu ofert w sprawie wyboru Operatora Konkursu na wsparcie zadania "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" w ramach regrantingu w 2019 r.

Przejdź do wiadomości