BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zmiany dla wiadomości

Informacja o wyniku naboru na stanowisko podinspektora ds. zarządzania kryzysowego, spraw obronnych, obrony cywilnej oraz ochrony informacji niejawnych

2019-05-30 15:41 - Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyniku naboru na stanowisko podinspektora ds. zarządzania kryzysowego, spraw obronnych, obrony cywilnej oraz ochrony informacji niejawnych

Przejdź do wiadomości