BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zmiany dla wiadomości

2019-05-08 12:31 - Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podisnpektora ds. zarządzania kryzysowego w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej

2019-05-08 12:33 - Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podisnpektora ds. zarządzania kryzysowego w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej

Przejdź do wiadomości