BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zmiany dla wiadomości

Projekt „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie piskim (V)”

2019-04-18 12:05 - Dodanie nowej wiadomości: Projekt „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie piskim (V)”

Przejdź do wiadomości