BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zmiany dla wiadomości

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biała Piska wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2018 rok

2019-04-12 08:37 - Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biała Piska wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2018 rok

Przejdź do wiadomości