BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zmiany dla wiadomości

Roczne zbiorcze sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2018 r.

2019-04-04 07:50 - Dodanie nowej wiadomości: Roczne zbiorcze z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2018 r.

Przejdź do wiadomości