BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zmiany dla wiadomości

2019-03-25 14:26 - Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Sekretarza Gminy w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej

2019-03-25 14:58 - Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Sekretarza Gminy w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej

Przejdź do wiadomości