BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zmiany dla wiadomości

Informacja o wyborze oferty na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu budynku wielorodzinnego przy ul. Słowackiego 7 w Białej Piskiej

2019-01-07 12:02 - Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze oferty na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu budynku wielorodzinnego przy ul. Słowackiego 7 w Białej Piskiej

2019-01-07 14:59 - Zmiana Miejscowości - Ostrowiec

2019-01-07 15:02 - wykonanie

Przejdź do wiadomości