BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zmiany dla wiadomości

Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Biała Piska w 2019 r.

2019-01-04 15:09 - Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Biała Piska w 2019 r.

Przejdź do wiadomości