BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zmiany dla wiadomości

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego znak 10/ZEC/WM/2018 z dnia 15.10.2018r dot. budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Słowackiego 7 w Białej Piskiej

2018-11-12 11:43 - Dodanie nowej wiadomości: Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego znak 10/ZEC/WM/2018 z dnia 15.10.2018r dot. budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Słowackiego 7 w Białej Piskiej

Przejdź do wiadomości