BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zmiany dla wiadomości

Wykazy nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Biała Piska, przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym:

2018-11-02 08:25 - Dodanie nowej wiadomości: Wykazy nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Biała Piska, przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym:

Przejdź do wiadomości