BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zmiany dla wiadomości

Zarządzenie w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do zaopiniowania ofert składanych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r.

2018-09-06 10:29 - Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do zaopiniowania ofert składanych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r.

Przejdź do wiadomości