BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zmiany dla wiadomości

Wzór oświadczenia i przykładowa klauzula informacyjna do celów związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

2018-06-13 14:53 - Dodanie nowej wiadomości: Wzór oświadczenia i przykładowa klauzula informacyjna do celów związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Przejdź do wiadomości