BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zmiany dla wiadomości

Informacja o wynikach konsultacji społecznych projektów uchwał w sprawie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi

2018-05-30 08:48 - Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach konsultacji społecznych projektów uchwał w sprawie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi

Przejdź do wiadomości