BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zmiany dla wiadomości

Wykazy nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Biała Piska, przeznaczonych do oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym

2018-05-25 09:41 - Dodanie nowej wiadomości: Wykazy nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Biała Piska, przeznaczonych do oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym:

Przejdź do wiadomości