BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zmiany dla wiadomości

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biała Piska wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2017 rok

2018-04-20 15:31 - Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biała Piska wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2017 rok

Przejdź do wiadomości