BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zmiany dla wiadomości

Zarządzenie Burmistrza Białej Piskiej w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia oferty na zadanie "Popularyzacja wiedzy na temat sztuki i dziedzictwa narodowego"

2018-04-19 10:10 - Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Burmistrza Białej Piskiej w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia oferty na zadanie "Popularyzacja wiedzy na temat sztuki i dziedzictwa narodowego"

Przejdź do wiadomości