BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zmiany dla wiadomości

Sprawozdanie z realizacji w 2017 r. Programu współpracy Gminy Biała Piska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

2018-04-18 10:24 - Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie z realizacji w 2017 r. Programu współpracy Gminy Biała Piska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Przejdź do wiadomości