BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zmiany dla wiadomości

Zarządzenie Burmistrza Białej Piskiej w sprawie zatwierdzenia do realziacji oferty ULKS "Derby" Biała Piska na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

2018-03-19 09:42 - Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Burmistrza Białej Piskiej w sprawie zatwierdzenia do realziacji oferty ULKS "Derby" Biała Piska na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

Przejdź do wiadomości