BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zmiany dla wiadomości

Zarządzenie Burmistrza Białej Piskiej w sprawie ogłoszenia otwatrego konkursu ofert na zadanie "Popularyzacja wiedzy na temat sztuki i dziedzictwa narodowego"

2018-03-14 14:31 - Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Burmistrza Białej Piskiej w sprawie ogłoszenia otwatrego konkursu ofert na zadanie "Popularyzacja wiedzy na temat sztuki i dziedzictwa narodowego"

Przejdź do wiadomości