BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zmiany dla wiadomości

Zarządzenie Burmistrza Białej Piskiej w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia oferty ULKS "Derby" Biała Piska na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

2018-03-06 08:58 - Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Burmistrza w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia oferty ULKS "Derby" Biała Piska na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

Przejdź do wiadomości