BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zmiany dla wiadomości

Zarządzenia Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin, powiatów i Sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego

2018-02-26 09:26 - Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenia Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybierancy do rad gminy, powiatów i sejmiku

Przejdź do wiadomości