BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zmiany dla wiadomości

Wykazy nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Biała Piska przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

2018-02-09 07:49 - Dodanie nowej wiadomości: Wykazy nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Biała Piska przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

Przejdź do wiadomości