BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zmiany dla wiadomości

Wykazy nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Biała Piska przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

2017-10-13 07:54 - Dodanie nowej wiadomości: Wykazy nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Biała Piska przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

Przejdź do wiadomości