BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zmiany dla wiadomości

Wykazy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Biała Piska przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

2017-09-08 11:07 - Dodanie nowej wiadomości: Wykazy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Biała Piska przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Przejdź do wiadomości