BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zmiany dla wiadomości

Dotyczy: zapytania ofertowego „Dostawa biomasy w sezonie grzewczym 2017/2018 dla Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białej Piskiej”

2017-08-18 08:41 - Dodanie nowej wiadomości: Dotyczy: zapytania ofertowego „Dostawa biomasy w sezonie grzewczym 2017/2018 dla Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białej Piskiej”

Przejdź do wiadomości