BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zmiany dla wiadomości

Wykazy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Biała Piska przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

2017-07-07 06:50 - Dodanie nowej wiadomości: Wykazy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Biała Piska przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Przejdź do wiadomości