BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zmiany dla wiadomości

Zarządzenie Burmistrza w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie "Kultura fizyczna w 2017 r."

2017-02-21 08:06 - Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Burmistrza w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie "Kultura fizyczna w 2017 r."

Przejdź do wiadomości