BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XVIII/236/2011 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Biała Piska.

2012-01-27 14:43 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Biała Piska

2017-02-24 08:44 - Edycja wiadomości Uchwała w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Biała Piska

2017-02-24 09:44 - Edycja wiadomości Uchwała Nr XVIII/236/2011 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Biała Piskah w skład mieszkaniowego zasobu gminy Biała Piska

2017-02-24 09:44 - Edycja wiadomości Uchwała Nr XVIII/236/2011 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Biała Piska.

2017-02-24 10:41 - Edycja wiadomości Uchwała Nr XVIII/236/2011 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Biała Piska.

2017-02-24 10:42 - Edycja wiadomości Uchwała Nr XVIII/236/2011 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Biała Piska.

Przejdź do wiadomości