BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zmiany dla wiadomości

2003-08-29 09:21 - Dodanie nowej wiadomości: Skład Osobowy Rady Miejskiej

2006-12-06 15:51 - zmiana nazwisk radnych

2006-12-06 15:52 - poprawka błędu w nazwisku

2006-12-06 15:53 - poprawa błędu

2006-12-07 08:17 - Zmiana danych V-e przewodniczących Rady

2010-12-02 13:09 - Skasowanie wiadomości o tytule: Skład Osobowy Rady Miejskiej

Przejdź do wiadomości