BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zmiany dla wiadomości

2003-08-29 09:20 - Dodanie nowej wiadomości: Grażyna Maria Gołębiewska

2006-12-06 16:06 - zmiana nazwiska

2010-12-02 13:08 - Skasowanie wiadomości o tytule: Sakowska Elżbieta

Przejdź do wiadomości