BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zmiany dla wiadomości

2003-08-26 16:01 - Dodanie nowej wiadomości: Zbigniew Żbikowski – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Biała Piska

2005-12-07 13:35 - Edycja wiadomości Zbigniew Żbikowski – Zastępca Burmistrza Białej Piskiej

2006-12-06 15:08 - wykreślenie nazwiska zastepcy burmistrza

2006-12-06 15:32 - zmiana godzin przyjmowania z-cy burmistrza

2007-07-09 08:13 - Edycja wiadomości Zastępca Burmistrza Białej Piskiej

2007-07-31 10:11 - Edycja wiadomości – Zastępca Burmistrza Białej Piskiej

2015-02-02 14:32 - Skasowanie wiadomości o tytule: Zastępca Burmistrza Białej Piskiej

Przejdź do wiadomości