BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zmiany dla wiadomości

Składy osobowe komisji i przedmiot ich działania

2003-08-26 14:51 - Dodanie nowej wiadomości: Skład Osobowy Rady

2006-12-06 16:28 - zmiana nazwisk radnych w komisjach

2006-12-06 16:35 - zmiana nazwisk członków komisji

Przejdź do wiadomości