BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5

Przejdź do pozostałych zmian

czwartek, 02 stycznia 2020

Wiadomości

Obwieszczenie PBI.6733.1.2020

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie PBI.6733.1.2020 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 03 stycznia 2020

Wiadomości

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Referacie Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Referacie Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dla mieszkańców Powiatu Piskiego

Dodanie nowej wiadomości: Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dla mieszkańców Powiatu Piskiego - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie PBI.6220.10.2019.9

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie PBI.6220.10.2019.9 - [Wszystkie zmiany]

Podatek 2020

Dodanie nowej wiadomości: Podatek 2020 - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 03.01.2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 03.01.2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwały podjęte na XVIII sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej w dniu 20 grudnia 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwały podjęte na XVIII sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej w dniu 20 grudnia 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 07 stycznia 2020

Wiadomości

Informacja o strzelaniu amunicją bojową

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o strzelaniu amunicją bojową - [Wszystkie zmiany]

Budżet Gminy Biała Piska na 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Budżet Gminy Biała Piska na 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 08 stycznia 2020

Wiadomości

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2020 rok

Dodanie nowej wiadomości: Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2020 rok - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zasadach wydobywania piasku i żwiru oraz wykonywania robót geologicznych

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zasadach wydobywania piasku i żwiru oraz wykonywania robót geologicznych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 09 stycznia 2020

Wiadomości

Obwieszczenie PBI.6220.14.2019.4

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie PBI.6220.14.2019.4 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 10 stycznia 2020

Wiadomości

Obwieszczenie PBI.6733.10.2019

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie PBI.6733.10.2019 - [Wszystkie zmiany]

Interpelacje z dnia 10.01.2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacje z dnia 10.01.2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 13 stycznia 2020

Wiadomości

Zawiadomienie o zwołaniu zebrania wiejskiego w celu wyboru Sołtysa Sołectwa Lipińskie oraz Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Kożuchy Małe

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o zwołaniu zebrania wiejskiego w celu wyboru Sołtysa Sołectwa Lipińskie oraz Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Kożuchy Małe - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do roztrzygniecia ofert zadania "Kultura fizyczna w 2020 roku"

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do roztrzygniecia ofert zadania "Kultura fizyczna w 2020 roku" - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 15 stycznia 2020

Wiadomości

Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do roztrzygniecia ofert

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do roztrzygniecia ofert - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 17 stycznia 2020

Wiadomości

Plan Zamówień Publicznych na 2020 rok

Dodanie nowej wiadomości: Plan Zamówień Publicznych na 2020 rok - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. kadr Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. kadr Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

Obowiązek informacyjny - klauzula informacyjna o monitoringu

Dodanie nowej wiadomości: Obowiązek informacyjny - klauzula informacyjna o monitoringu - [Wszystkie zmiany]

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY - Klauzula informacyjna (dot. ZEC Sp. z o.o.)

Dodanie nowej wiadomości: OBOWIĄZEK INFORMACYJNY - Klauzula informacyjna (dot. ZEC Sp. z o.o.) - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 20 stycznia 2020

Wiadomości

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Białej Piskiej - zarządzone za dzień 22 marca 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 21 stycznia 2020

Wiadomości

Życzenia z okazji Dnia Babci i Dziadka

Dodanie nowej wiadomości: Życzenia z okazji Dnia Babci i Dziadka - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 22 stycznia 2020

Wiadomości

Zaproszenie na XIX publiczną Sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na XIX publiczną Sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie w sprawie wyboru oferty zadania publicznego w zakresie "Zwiększenie dostępności do poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej"

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie w sprawie wyboru oferty zadania publicznego w zakresie "Zwiększenie dostępności do poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej" - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie w sprawie wyboru oferty zadania publicznego w zakresie "Opieka medyczna i rehabilitacyjna"

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie w sprawie wyboru oferty zadania publicznego w zakresie "Opieka medyczna i rehabilitacyjna" - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie w sprawie wyboru oferty zadania publicznego w zakresie "Kultura fizyczna w 2020 r."

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie w sprawie wyboru oferty zadania publicznego w zakresie "Kultura fizyczna w 2020 r." - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 23 stycznia 2020

Wiadomości

Kwalifikacja wojskowa 2020

Dodanie nowej wiadomości: Kwalifikacja wojskowa 2020 - [Wszystkie zmiany]

Projekty uchwał przygotowane na XIX publiczną sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej w dniu 30 stycznia 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Projekty uchwał przygotowane na XIX publiczną sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej w dniu 30 stycznia 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Dodanie nowej wiadomości: Wniosek o wydanie dowodu osobistego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 24 stycznia 2020

Wiadomości

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Referacie Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Referacie Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

Ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Dodanie nowej wiadomości: Ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 27 stycznia 2020

Wiadomości

Zapytanie ofertowe na wykonanie docieplenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Białej Piskiej przy u. Kajki 3

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe na wykonanie docieplenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Białej Piskiej przy u. Kajki 3 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 28 stycznia 2020

Wiadomości

Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego - [Wszystkie zmiany]

Konkurs na "Aktywne sołectwo w gminie Biała Piska"

Dodanie nowej wiadomości: Konkurs na "Aktywne sołectwo w gminie Biała Piska" - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 30 stycznia 2020

Wiadomości

Zapytanie ofertowe na remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego z dociepleniem ścian zewnętrznych przy ul. Kościuszki 2 w Białej Piskiej

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe na remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego z dociepleniem ścian zewnętrznych przy ul. Kościuszki 2 w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr IX/64/2019 w sprawie porozumienia pomiędzy gminą Biała Piska a Rejonem Alytus

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr IX/64/2019 w sprawie porozumienia pomiędzy gminą Biała Piska a Rejonem Alytus - [Wszystkie zmiany]

Można składać wnioski na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

Dodanie nowej wiadomości: Można składać wnioski na rozpoczęcie działalności pozarolniczej - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe na remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kościuszki 8 w Białej Piskiej

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe na remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kościuszki 8 w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 31 stycznia 2020

Wiadomości

Zwrot podatku akcyzowego 2020

Dodanie nowej wiadomości: Zwrot podatku akcyzowego 2020 - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie PBI.6220.2.2020.2

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie PBI.6220.2.2020.2 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o strzelaniu amunicją bojową

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o strzelaniu amunicją bojową - [Wszystkie zmiany]

Konsultacje w sprawie utworzenia Sołectwa Bemowo Piskie

Dodanie nowej wiadomości: Konsultacje w sprawie utworzenia Sołectwa Bemowo Piskie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian